Anunț finalizare proiect: „Proiecte PFU de restaurare componente artistice din Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel a Mănăstirii Cetățuia din Iași”

Publicat
29 Noi 2023

Mănăstirea Cetățuia, cu sediul în mun. Iași, Str. Cetățuia, a finalizat proiectul cu titlul „Proiecte PFU de restaurare componente artistice din Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel a
Mănăstirii Cetățuia din Iași”, cofinanțat în cadrul programului „Timbrul Monumentelor Istorice (TMI)”, subprogramul Proiectare, sesiunea I/2023, prin Institutul Național al Patrimoniului (INP).

Valoarea totală a finanțării nerambursabile a fost de 182.606 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost: scoaterea din pericol a componentelor artistice pictură murală și catapeteasmă din Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Mănăstirii Cetățuia din Iași, monument istoric de categoria A, de importanță națională, prin elaborarea de documentații tehnico-economice, faza Proiect Fază Unică, de către specialiști restauratori atestați de Ministerul Culturii.

Parteneri în cadrul proiectului: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, Centrul Cultural Misionar „Doxologia” din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor și Asociația Actum.

Grupul țintă este reprezentat de totalitatea persoanelor interesate de patrimoniul cultural, istoric și spiritual: profesori, studenți și absolvenți de Artă Sacră / Pictură / Istorie / Teologie; specialiști și experți în domeniul patrimoniului material (restauratori, arhitecți, ingineri, arheologi, istorici etc); vizitatori ai Mănăstirii, atât din jud. Iași, cât și din întreaga țară.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail:
allina.nistor@gmail.com

Citește alte articole despre: proiect