Anunț lansare proiect: „Proiecte PFU de restaurare componente artistice din Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel a Mănăstirii Cetățuia din Iași”

Publicat
16 Mar 2023

Mănăstirea Cetățuia, cu sediul în mun. Iași, Str. Cetățuia, a demarat proiectul cu titlul „Proiecte PFU de restaurare componente artistice din Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel a Mănăstirii Cetățuia din Iași”, cofinanțat în cadrul programului „Timbrul Monumentelor Istorice (TMI)”, subprogramul Proiectare, sesiunea I/2023, prin Institutul Național al Patrimoniului (INP).

Mănăstirea Cetățuia, cu sediul în mun. Iași, Str. Cetățuia, a demarat proiectul cu titlul „Proiecte PFU de restaurare componente artistice din Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel a Mănăstirii Cetățuia din Iași”, cofinanțat în cadrul programului „Timbrul Monumentelor Istorice (TMI)”, subprogramul Proiectare, sesiunea I/2023, prin Institutul Național al Patrimoniului (INP).

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 182.606 lei, iar perioada de implementare a proiectului este între 06.03.2023 și 15.12.2023.

Obiectivul general al proiectului este: scoaterea din pericol a componentelor artistice pictură murală și catapeteasmă din Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Mănăstirii Cetățuia din Iași, monument istoric de categoria A, de importanță națională, prin elaborarea de documentații tehnico-economice, faza Proiect Formă Unică, de către specialiști restauratori atestați de Ministerul Culturii.

Parteneri în cadrul proiectului sunt: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Centrul Cultural Misionar „Doxologia” din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor și Asociația Actum.

Grupul țintă este reprezentat de totalitatea persoanelor interesate de patrimoniul cultural, istoric și spiritual: profesori, studenți și absolvenți de Artă Sacră / Pictură / Istorie / Teologie; specialiști și experți în domeniul patrimoniului material (restauratori, arhitecți, ingineri, arheologi, istorici etc); vizitatori ai Mănăstirii, atât din jud. Iași, cât și din întreaga țară.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail:
arsenieh@yahoo.com

Citește alte articole despre: proiect