Institutul Național al Patrimoniului a acordat Mănăstirii Cetățuia finanțare nerambursabilă pentru proiectul Restaurarea, consolidarea şi integrarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Cetăţuia, mun. Iaşi, jud. Iaşi, cod LMI IS-II-a-A 038

Publicat
4 Dec 2020

În cadrul Subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, Institutul Național al Patrimoniului a acordat Mănăstirii Cetățuia finanțare nerambursabilă pentru proiectul  Restaurarea, consolidarea şi integrarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Cetăţuia, mun. Iaşi, jud. Iaşi, cod LMI IS-II-a-A 03806. Contractul a fost semnat pe 13.08.2020 și activitățile se vor desfășura până în data de 15 decembrie 2020.

În cadrul Subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, Institutul Național al Patrimoniului a acordat Mănăstirii Cetățuia finanțare nerambursabilă pentru proiectul  Restaurarea, consolidarea şi integrarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Cetăţuia, mun. Iaşi, jud. Iaşi, cod LMI IS-II-a-A 03806. Contractul a fost semnat pe 13.08.2020 și activitățile se vor desfășura până în data de 15 decembrie 2020.

Obiectiv care se dorește a fi atins este cel al conservării, adică al asigurării transmiterii monumentului în forma integră către generațiile viitoare. Acest obiectiv este indisolubil legat de următoarele: doar un monument funcțional, utilizat Ia capacitate optimă și în mod creativ, accesibil tuturor categoriilor de utilizatori, bine înțeles de către categoriile diferite de beneficiari poate să suscite interes continuu, să-și mențină relevanța social-culturală și, ca atare, să poată fi întreținut, protejat și utilizat. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite cumulativ, monumentul restaurat poate ajunge din nou în situație de risc.

În cadrul acestui proiect, Asociația ACTUM  organizează în data de 05 decembrie 2020 începând cu ora 11:30 o vizită educativă în cadrul căreia vor fi studiate intervențiile cu o valoare deosebită realizate în campaniile precedente de restaurare și modul în care acestea s-au comportat în timp. În cadrul acestei vizite va avea loc un workshop în care vor fi realizate stratigrafii și prelevări de probe în vederea definitivării Studiului de Parament.

Pentru înscriere, trimiteți un sms/Whatsapp la ‪0742990378 (Nicoleta Caba) până la data de 04 decembrie 2020.

Pe parcursul vizitei se vor respecta măsurile anti-Covid în vigoare.