Restaurarea, consolidarea şi integrarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Cetăţuia

Publicat
16 Sep 2020

În cadrul Subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, Institutul Național al Patrimoniului a acordat Mănăstirii Cetățuia finanțare nerambursabilă pentru proiectul  Restaurarea, consolidarea şi integrarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Cetăţuia, mun. Iaşi, jud. Iaşi, cod LMI IS-II-a-A 03806. Contractul a fost semnat pe 13.08.2020 și activitățile se vor desfășura până în data de 15 decembrie 2020.

Obiectiv care se dorește a fi atins este cel al conservării, adică al asigurării transnmiterii monumentului în forma integră către generațiile viitoare. Acest obiectiv este indisolubil legat de următoarele: doar un monument funcțional, utilizat Ia capacitate optimă și în mod creativ, accesibil tuturor categoriilor de utilizatori, bine înțeles de către categoriile diferite de beneficiari poate să suscite interes continuu, să-și mențină relevanța social-culturală și, ca atare, să poată fi întreținut, protejat și utilizat. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite cumulativ, monumentul restaurat poate ajunge din nou în situație de risc.

Vor fi întocmite următoarele studii și documentații: actualizare relevee de arhitectură cu marcarea degradărilor, ridicare topografică, actualizare studiu geotehnic verificat Af, studiu de parament cu analize fizico-chimice, actualizare expertiză tehnică, actualizare DALI verificat tehnic cu avize faza DALI. Ulterior, acestea vor fi utilizate în scopul obținerii unei finanțări nerambursabile pentru lucrările de intervenție.

Deasemenea, vor fi organizate de către partenerul proiectului – Asociația ACTUM – vizite educative și un workshop, toate având ca scop conștientizarea publicului despre importanța întreținerii și intervenției la timp asupra monumentelor istorice.

Atașamente: